Van Meer JZA bv

Juridische Zaken & Advocatuur

Wanneer is er een conflict?

U verlangt meer loon, maar uw werkgever wil dat niet betalen. Uw werknemer presteert niet goed, maar hij vindt dat er te hoge eisen aan hem gesteld worden. Uw werkgever wil afscheid van u nemen, zo nodig gedwongen.

De meeste mensen denken dat ze nu een arbeidsconflict hebben, maar eigenlijk zijn dit alleen nog maar meningsverschillen. Zo’n meningsverschil kunnen partijen oplossen door er rustig over te blijven praten. Partijen kunnen dan in goed overleg de puzzel leggen die gelegd moet worden en zo het meningsverschil oplossen, ook al is het nog zo moeilijk.

Een conflict ontstaat pas als een van de partijen zich niet serieus genomen voelt door de andere partij. Dan komt er emotie bij kijken en vanaf dan hebben beiden het doel het eigen gelijk te halen. Daardoor escaleren gesprekken en wordt er niet meer geluisterd.

Die emotie moet er uit, partijen moeten terug naar ‘on speaking terms’. Daarmee help ik, zodat we de juiste oplossing vinden. Pas als het echt niet lukt om de emotie eruit te halen, maken we de stap naar een mediator of de rechter.

Wilt u hulp hierbij? Neem dan contact op voor een oriënterend gesprek?


Ik heb een arbeidsconflict en wil die verstoorde arbeidsrelatie graag oplossen

Of u nu werkt in het bedrijfsleven of voor de overheid: overal ontstaan conflicten en ligt u in de clinch met uw werkgever of werknemer. Dat is geen bewuste keuze geweest, maar toch is die situatie ontstaan. Dat heeft negatieve gevolgen voor de onderlinge relatie en het werk dat gedaan moet worden.

Bij een arbeidsconflict gaat het oppervlakkig bezien om een inhoudelijk probleem, zoals loon of ontslag. In werkelijkheid gaat het steeds over een geschonden relatie en is daardoor het vertrouwen in de ander weg. Daarbij spelen factoren als ‘persoonlijkheidstypen’ en daarbij behorende gedragskenmerken, onvolledige waarnemingen en interpretaties (‘mindfuckers’) en psychologische factoren als ‘oude pijn’ of soms zelfs ‘psychische ziekten of gebreken’ de hoofdrollen.

U kunt dan naar de rechter gaan, die beide partijen aanhoort, naar wet en jurisprudentie kijkt en de een gelijk en de ander ongelijk geeft. Maar is dat wat u werkelijk wilt? Uw geschonden rechtvaardigheidsgevoel wordt dan slechts gemeten in termen van winst en verlies, een tussenweg is er niet. En de rechter gaat alleen over het inhoudelijke probleem, niet over de geschonden relatie.

Dat is dus nooit een goede oplossing, want de verliezer is altijd boos en voelt zich nog steeds niet serieus genomen. En wat als de rechter beslist dat partijen samen door moeten? De uitspraak van een rechter herstelt niet de onderlinge relatie. En procederen is duur, zelfs voor degene die wint. Een rechtszaak levert dus eigenlijk altijd alleen maar verliezers op.

Daarom is het altijd mijn doel om voor of zelfs nog tijdens een juridische procedure een stap verder te gaan.


Het liefst een oplossing zonder rechter

Bij een arbeidsconflict gaan we dan voor een uitkomst zonder rechter. In de praktijk betekent dat: we lossen het niet op door te procederen, maar door te communiceren. Zelfs als de zaak al bij de rechter ligt, proberen we die terug te halen naar de onderhandelingstafel.

Mijn aanpak kenmerkt zich door een combinatie van recht en psychologie. Vanuit mijn onderhandelingsvaardigheden zoeken we naar afspraken waar beide partijen achter kunnen staan. Daarin nemen we zowel het inhoudelijke probleem als de geschonden relatie mee. Op die manier haal ik letterlijk de emotie uit een conflict... en dan blijft er juridisch meestal niet veel meer over. Zo ontstaat een situatie met twee winnaars. En vrijwel altijd bent u ook nog eens veel goedkoper uit dan met een rechterlijke uitspraak.

De eerste vraag bij een arbeidsgeschil aan mijn cliënt is daarom ook: wat hebt u nodig om na dit conflict weer veilig de toekomst in te gaan? Zeker als ik de meest kwetsbare partij bijsta, meestal de werknemer. Maar denk vooral ook aan mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt of met een arbeidsbeperking, voor wie het vaak nog veel moeilijker is om zich in onze zakelijke en vaak harde maatschappij te handhaven.


Oplossingen voor arbeidsconflicten


Oplossing 1: conflictbemiddeling

Vaak heeft een conflict te maken met miscommunicatie en kan ik een arbeidsconflict oplossen zonder naar de rechter te gaan.

Wat is precies het probleem en waarom is dat zo’n probleem? Als partijen onder mijn leiding met elkaar in gesprek gaan, komt vaak al snel naar voren wat het echte probleem is. Een belangrijke vraag is dan: kan een juridisch gevecht worden voorkomen?

Door het juiste gesprek aan te gaan los ik ongeveer 85% van mijn zaken op, ook waar het gaat om situaties die al tijden lang (juridisch) muurvast zaten.


Oplossing 2: mediation

Soms ziet de wederpartij mij toch als ‘advocaat van de vijand’, hoezeer ik ook probeer ‘vredelievend’ te communiceren. Voor de wederpartij zijn de verhoudingen dan al te zeer verstoord en dan is daardoor een goed gesprek tussen partijen onder mijn leiding niet meer mogelijk en dus voldoende om de situatie op te lossen. Er is geen vertrouwen in elkaar, maar dat betekent niet meteen de stap naar de rechter. We proberen het dan eerst op te lossen met een onafhankelijke mediator. Ongeveer 10% van de zaken van cliënten los ik op die manier op.

Ook met mediation komt een oplossing sneller en tegen veel lagere kosten tot stand dan met een rechtszaak. En ook dan houden partijen nog steeds voor een groot deel de regie in handen. Een mediator begeleidt namelijk alleen het proces en is niet verantwoordelijk voor de inhoudelijke oplossing van het geschil.

Oplossing 3: procederen (naar de rechter)

Zelfs met een mediator lukt het niet om alle arbeidsconflicten op te lossen. Partijen komen er dan echt niet meer uit. U kunt dan kiezen om de situatie te accepteren of de stap naar de rechter maken om te procederen. Ongeveer 5% van de zaken van cliënten los ik op die manier op.

Maar ook al bentu volkomen overtuigd in uw recht te staan, procederen is altijd duur en de uitkomst is nooit zeker. U bent de regie kwijt, want de zaak komt in handen van de rechter. Het gaat vanaf dit moment ook om formeel juridische aspecten, zoals bewijzen.

Voordat we een procedure starten, ga ik zo nauwkeurig mogelijk na wat uw kansen en risico’s zijn en maak ik een inschatting van de kosten. Daardoor weet u waar u aan toe bent en kunt u een goede keuze maken. U hebt dan de juiste informatie om te besluiten of het verstandig is om te procederen of niet. Dat doe ik voor zowel werkgevers als werknemers.

Oriënterend gesprek plannen?

Social

van Meer Juridische Zaken & Advocatuur

Kleefkruid 3

2914 BK Nieuwerkerk aan den IJssel

06 – 10 55 75 81

info@vanmeerjza.nl