Van Meer

Juridische Zaken & Advocatuur

Zoekt u een oplossing voor een arbeidsconflict of kiest u voor de route via de rechter?

Hebt u een (dreigend) arbeidsconflict en komt u er samen niet meer uit?

Een verstoorde arbeidsrelatie is vervelend. Als werkgever wilt u graag zonder problemen ondernemen en als werknemer wilt u met plezier uw werk doen. Maar soms lukt dat gewoon niet meer.

U mag dan naar de rechter stappen om die het geschil te laten beslechten. Daarmee zijn vaak veel tijd, hoge kosten en toenemende schade aan uw onderlinge relatie gemoeid.

De kans is groot dat ik uw (dreigende) arbeidsconflict kan oplossen zonder naar de rechter te gaan. De kern van mijn aanpak: als ik de emotie uit een conflict haal blijft er juridisch meestal niet veel over.

Dit is het hart van mijn praktijk. Laagdrempelige juridische conflictoplossing met behulp van het recht.

Meer weten?

Gespecialiseerd in arbeidszaken bij overheid en (internationaal) bedrijfsleven. Voor werknemers en sociale werkgevers. Van ‘handjes aan het bed’, expats en ambtenaren tot (statutair) directeuren en gemeentesecretarissen.

U kunt bij mij terecht voor:

  • Juridisch advies en coaching
  • Interim opdrachten
  • Advocatuur

Voor u gelden steeds alle waarborgen die de advocatenwetgeving biedt omdat die altijd op mijn diensten van toepassing is, zoals het advocatentuchtrecht, strenge opleidingseisen, wettelijke geheimhoudingsplicht en als het onverhoopt misgaat toegang tot de geschillencommissie advocatuur.

Geïnteresseerd?

Social

van Meer Juridische Zaken & Advocatuur

Kleefkruid 3

2914 BK Nieuwerkerk aan den IJssel

06 – 10 55 75 81

info@vanmeerjza.nl