Afgeschaft vroegpensioen

Problematiek waarvan zowel de werkgever als de werknemer veel last kunnen hebben komt voort uit de afgeschafte regels rondom vroegpensioen. Tot een aantal jaar geleden gingen werknemers rond de leeftijd van 60 jaar met vroegpensioen, soms zelfs nog wat eerder. Werkgevers stopten dan al vrij vroeg met het investeren in hun werknemers. En ook de werknemers zelf zagen daar geen nut meer in.

 

Vroegpensioen en ontslag

Eerst werd het vroegpensioen afgeschaft, vervolgens ging de pensioenleeftijd omhoog. Daardoor moesten werknemers vaak zo’n 10 jaar langer doorwerken. Veel oudere werknemers komen sindsdien in de problemen omdat hun werkgever nu vindt dat zij niet meer aan de huidige eisen voldoen. Als dat tot ontslag leidt heeft de oudere werknemer een slechte arbeidsmarktpositie. Leeftijd en gebrek aan kennis en vaardigheden om elders in dienst te gaan worden dan een issue. Aan de andere kant zien veel werkgevers de realiteit van het argument in dat zij ook steken hebben laten vallen in de ontwikkeling van hun werknemers.

 

De oplossing: gemotiveerde werknemers

Het is mijn specialisme om tot maatwerkoplossingen te komen. Waardoor de werkgever weer een goed gemotiveerde werknemer terugkrijgt. En de oudere werknemer niet in de eindfase van zijn lange loopbaan op een nare manier langs de kant komt te staan, maar op een zelfgekozen moment waardig met pensioen gaat.

 

? Ga terug