Arbeidsrecht

Arbeidsrecht voor het bedrijfsleven en de overheid

Zowel het bedrijfsleven als de overheid vallen vanaf 2020 (grotendeels) onder dezelfde regels van arbeidsrecht. Toch is het cultuurverschil tussen de twee sectoren groot. Het op winst gerichte bedrijfsleven en de op het algemeen belang gerichte overheid hebben andere uitgangspunten. In het bedrijfsleven draait het vaak om snel, zakelijk en targetgericht handelen. Van ambtenaren wordt juist geëist dat zij ‘het vermogen hebben om het ambtelijke vak integer en vanuit democratisch bewustzijn te vervullen.’ Het kennen van en acteren op die cultuurverschillen is essentieel om tot goede uitkomsten te komen. Het arbeidsrecht is ingewikkeld, verandert continu en razendsnel. De inkt van de ene wet is nog niet droog of de andere wet tuimelt er alweer overheen. Daarbij gaat het om belangrijke zaken, zoals:

  • flexibiliteit van arbeidscontracten
  • arbeidsongeschiktheid
  • eisen van goed werkgeverschap en werknemerschap bij arbeidsconflicten
  • eisen die aan een rechtmatig ontslag worden gesteld.

 

 

Meer weten? Neem contact op!  

 

Boek: Het nieuwe ambtenarenrecht

Auteur Ed van Meer

Op deze website lees je van alles over het arbeidsrecht bij zowel de overheid als in de marktsector omdat Van Meer JZA zich met het arbeidsrecht in die beide sectoren bezighoudt. Juist vanwege die brede ervaring in het arbeidsrecht was ik in de positie om mijn boek ‘Het nieuwe ambtenarenrecht’ te schrijven, dat handelt over de overgang van de publieke sector vanaf 1 januari 2020 naar de regels van arbeidsrecht zoals die van oudsher voor de marktsector gelden. Een boek dat ook nu nog van grote waarde kan zijn voor arbeidsjuristen en HR-adviseurs bij de overheid. En natuurlijk ook voor alle anderen die met de juridische en culturele aspecten van deze wetswijziging te maken hebben.

 

Bestel het boek hier