Van Meer

Juridische Zaken & Advocatuur

Arbeidsrecht

Betekenis arbeidsrecht

Als werkgever en als werknemer heb je rechten en plichten. Daar ben je het samen over eens en de belangrijkste afspraken staan in de arbeidsovereenkomst. In veel gevallen geldt ook nog eens de cao of een personeelsreglement. En natuurlijk is er de wet waar je veel uit kunt halen.

Het arbeidsrecht is complex en erg onstabiel. Wetswijzigingen buitelen over elkaar heen. De inkt van de Wet werk en zekerheid (Wwz) uit 2015 is nog niet droog en de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) tuimelt er in 2020 alweer overheen en inmiddels is er alweer een ‘Commissie Borstlap’ die het allemaal nog veel beter weet dan de eerdere wetgevers en ook dat advies moet weer snel vertaald worden naar alweer nieuwe arbeidswetgeving. Daarnaast zijn er heel veel wettelijke bepalingen in het arbeidsrecht die door de rechter niet eenduidig uitgelegd worden. Voor de gemiddelde werkgever en werknemer is er geen touw meer aan vast te knopen en de rechtsonzekerheid neemt daardoor hand over hand toe.

‘Deskundigen’ hebben verschillende meningen over bijvoorbeeld rechtsbescherming, de do’ en dont’s bij flexibele contracten, de omvang van ontslagvergoedingen of de arbeidsrechten van ZZP’ers.

Gaat het goed, dan gaat het goed. Maar vaak heb je vragen of kun je het al snel oneens worden over gemaakte afspraken.

Of je nu werknemer, werkgever in het bedrijfsleven bent of overheidswerkgever bent; in die situaties zoek je de hulp van een goede advocaat die gespecialiseerd is in het arbeidsrecht.

Het (nieuwe) ambtenarenrecht

Op 1 januari 2020 veranderde ook de arbeidswetgeving voor ambtenaren ingrijpend. Ambtenaren vallen vanaf dit moment onder hetzelfde arbeidsrecht als werknemers in het bedrijfsleven. Wel blijft er een Ambtenarenwet bestaan en blijf je als ambtenaar ook na 1 januari 2020 gewoon ambtenaar heten.

Juridische zaken gaan bij het bedrijfsleven en de overheid min of meer op dezelfde manier, maar er zijn ook forse verschillen.

Veel zaken, zoals het ontslagrecht, werken binnen het bedrijfsleven en de overheid nu al op min of meer dezelfde manier, maar er blijven ook forse verschillen bestaan. Denk aan andere integriteitsregels en het tuchtrecht. Ontslagvergoedingen bijvoorbeeld blijven ongelijk aan het bedrijfsleven. Dat komt door het ‘eigenrisicodragerschap’ van de overheid voor WW-uitkeringen en het blijven bestaan van bovenwettelijke werkloosheidsuitkeringen. Vaak zal een arbeidsovereenkomst niet voldoende zijn voor jou als ambtenaar, maar zijn er aanvullende besluiten nodig om de uitoefening van je publieke taak mogelijk te maken. En dan hebben we het nog niet gehad over een andere cultuur dan het bedrijfsleven.

Uitleg van het nieuwe ambtenarenrecht

Wil je weten wat er 1 januari 2020 veranderde voor ambtenaren en overheidswerkgevers? Om je op weg te helpen schreef ik het boek ‘Het nieuwe ambtenarenrecht’. Hierin schets ik de gevolgen van de nieuwe Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) voor iedereen die bij de overheid werkt. Het boek kun je bestellen bij uitgever Wolters Kluwer.

Meer weten of het boek bestellen? Klik op de afbeelding hieronder:

Social

van Meer Juridische Zaken & Advocatuur

Kleefkruid 3

2914 BK Nieuwerkerk aan den IJssel

06 – 10 55 75 81

info@vanmeerjza.nl