Arbeidsconflict

Werknemers denken al snel dat zij een arbeidsconflict hebben. De werkgever vindt dat de werknemer niet goed presteert, terwijl de werknemer vindt dat aan hem te hoge eisen worden gesteld. De werknemer die loonsverhoging eist en die de werkgever niet wil betalen. Of elke andere situatie waarin de discussie tussen werkgever en werknemer over de arbeidsrelatie hoog is opgelopen. De lijst is eindeloos uit te breiden en de weg naar een advocaat is dan snel gevonden. Meningsverschil in plaats van conflict.

 

Meningsverschil of arbeidsconflict?

Als ik met mijn cliënt en de wederpartij in overleg ga dan blijken het veel vaker meningsverschillen dan echte arbeidsconflicten te zijn. Zo’n meningsverschil kunnen partijen oplossen door er rustig over te blijven praten, zelfs als het van tevoren heel ingewikkeld lijkt. Een arbeidsconflict ontstaat alleen maar als een van de partijen zich door de andere partij niet serieus genomen voelt. Dan gaan de nekharen overeind staan en onder invloed van de emotie boosheid is geen goed gesprek meer mogelijk. Al snel proberen beide partijen met allerlei argumenten het eigen gelijk aan te tonen en zijn ze verbaal met elkaar in gevecht, waardoor er geen aandacht meer is voor gezamenlijk gedragen oplossingen. Die emotie moet eruit, partijen moeten terug naar de modus ‘on speaking terms’ en daardoor ontstaat er weer ruimte voor oplossingen. De oplossing: de emotie uit een conflict halen.

 

De psychologische kant van een conflict

Elk conflict heeft psychologische kanten. Omdat de emoties hoog oplopen wordt het steeds lastiger om een oplossing te vinden. Toch is juist dit van belang om een kwestie op te lossen.

Door de jaren heen heb ik mij tot in de kleinste details gespecialiseerd in die psychologische aspecten. Ik durf gerust te zeggen dat ik van de psychologische kanten van een conflict net zoveel weet als van de juridische aspecten en dat geldt ook voor het evenwicht tussen die twee componenten. Daardoor lukt het al jaren om meer dan 90% van mijn zaken uit te onderhandelen en daarin tot een beiderzijds gedragen oplossing te komen. Zelfs in zaken die zich al jarenlang in een onwrikbare situatie bevinden.

 

 

Neem contact met ons op