Advocatuur: Alles wat ik doe, doe ik als advocaat.

Zo luiden de regels van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA). Toch is het zijn van advocaat praktisch vooral van betekenis als er geprocedeerd moet worden. Omdat ik advocaat ben kan ik mijn cliënten niet alleen bij de rechtbanken maar ook in hoger beroep bij de gerechtshoven bijstaan.

Maar dat is niet het enige voordeel voor mijn cliënten. Als advocaat heb ik een wettelijke geheimhoudingsplicht die absolute vertrouwelijkheid tussen mijn cliënten en mij garandeert. Verder heb ik als advocaat verschoningsrecht. Dat betekent dat ik op geen enkele wijze verplicht kan worden, ook niet door rechters, om informatie over de zaken van mijn cliënten naar buiten te brengen. Dit is een extra garantie voor absolute vertrouwelijkheid. Het advocatentuchtrecht is op mij van toepassing en ik ben aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur voor consumenten. Daardoor kunnen mijn particuliere cliënten eenvoudig een klacht indienen als zij vinden dat ik mijn werk niet goed doe of als zij mijn declaratie te hoog vinden. Al deze voordelen voor mijn cliënten gelden bij elke vorm van dienstverlening die ik aanbied. Dus niet alleen bij procederen, maar bijvoorbeeld ook bij conflicthantering, onderhandelingen en interim werk.

 

Gespecialiseerd in arbeidsrecht

Ik heb mij als advocaat gespecialiseerd in het arbeidsrecht. In dat rechtsgebied sta ik geregistreerd bij de Nederlandse orde van Advocaten (NOvA). Ik ben daarom verplicht om elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van Advocaten ten minste tien opleidingspunten te behalen op het rechtsgebied arbeidsrecht. Zo blijf ik op de hoogte van alles wat er speelt in mijn vakgebied.

 

Juridische conflicthantering

Juridische conflicthantering is de grootste tak van sport binnen mijn kantoor. Het is niet alleen mijn vak, maar ook een grote passie. Door het gezonde verstand te gebruiken in combinatie met een snufje Hollandse nuchterheid en kennis worden mooie resultaten behaald. Het zorgt ervoor dat mijn cliënten bij voorkeur niet in onzekere, langdurige en kostbare juridische procedures belanden. Dat lukt het beste als we tot volwaardige oplossingen komen waarmee beide partijen verder kunnen. Mijn centrale overtuiging is dat als ik de emotie uit een conflict haal er juridisch niet veel over blijft.

Conflicten: persoonlijke emoties
Conflicten tussen mensen zitten namelijk per definitie in de relatie tussen mensen en niet in de inhoudelijke vraagstukken waarover geprocedeerd wordt. Dus als de relatie tussen partijen voldoende herstelt hoeft er niet over de inhoud geprocedeerd te worden. Partijen creëren daarmee namelijk de voorwaarden om het weer zelf te kunnen oplossen. Op de pagina ‘over Van Meer JZA’ lees je hier meer over.

In die aanpak zit niets vrijblijvends of zweverigs en ook dit vergt veel van beide partijen. De beloning die zij ervoor terug krijgen is dat met behulp van het recht het conflict wordt opgelost. Dat is iets heel anders dan een geschil dat wordt beslecht door een rechter. Bovendien heeft deze aanpak een veel kortere doorlooptijd dan een traject bij de rechter en kan tegen lagere kosten worden uitgevoerd. Een win-winsituatie voor beide partijen.

Al mijn cliënten krijgen daarom al bij de intake van mij als huiswerk mee om voor zichzelf helder te maken welke oplossing zij nodig hebben om na mijn interventie weer verder te gaan. Die gewenste oplossing vormt dan de basis van mijn aanpak.

 

Interim-opdrachten

Bedrijven en overheden hebben soms behoefte aan een arbeidsjurist voor kortere of langere periode. Bijvoorbeeld omdat één van hun eigen juristen ziek is uitgevallen of met zwangerschapsverlof gaat. Als mijn tijd het toelaat en er geen gevaar voor belangenverstrengeling bestaat vul ik die ruimte op interim-basis in. Dat kan bij zowel overheidswerkgevers als bedrijven, maar ik doe dat ook voor rechtsbijstandsverzekeraars. Het houdt mij scherp omdat ik zelf ervaar wat er op de werkvloer gebeurt en verandert. Hierbij geldt maximale flexibiliteit. Per opdracht spreken we een prijs of uurtarief af.

 

Juridisch advies en coaching

Werkgevers in de marktsector en overheid lopen regelmatig tegen juridische vraagstukken aan zonder dat er sprake is van een conflict.

Vaak gaat het om vragen als:
- zijn de arbeidscontracten van mijn werknemers wel op orde?
- hoe moet ik omgaan met een concurrentie- of relatiebeding?
- pas ik de cao wel correct toe?
- welke rechten en plichten heb ik bij langdurige ziekte van een werknemer?
- waar moet ik op letten bij vragen van werknemers over loon of verlof?

Juridisch advies van mijn hand kan daarover duidelijkheid geven. Soms blijkt alleen juridisch advies niet voldoende en is het nodig wat langere tijd juridische hulp te bieden om de bedrijfsvoering van de organisatie (weer) op orde te krijgen, zonder dat er sprake is van conflicten. Met behulp van juridische coaching ondersteun ik organisaties dan voor een langere periode. Ook hierbij geldt maximale flexibiliteit en spreken we per opdracht een prijs af.

Van Meer JZA, onder andere voor: