Procederen

Soms lukt het, ondanks alle inspanningen, niet om er tussen partijen zelf uit te komen en moet er worden geprocedeerd. Het procesrecht is niet eenvoudig. Er is een veelheid aan procedures en in elke situatie gelden weer andere regels. Het belangrijkste onderscheid is die tussen een dagvaardingsprocedure en een verzoekschriftenprocedure. Steeds gelden hoge eisen waaraan de dagvaarding of het verzoekschrift en de daarbij te voegen stukken moeten voldoen om tot het gewenste resultaat te komen. Of het nu gaat om een gedwongen ontslag of juist het tegengaan daarvan. En soms zitten er valkuilen in procedures die je op een heel vroeg moment in de procedure in het oog moet houden, zoals de zogenaamde ‘twee conclusieregel’ in hoger beroep.

Verder geldt ook bij arbeidszaken in hoger beroep het ‘procesmonopolie’ waarbij inschakeling van een advocaat verplicht is. Een juridische procedure levert dus altijd risico’s op, die we samenvatten onder de term ‘procesrisico’.

 

Procesrecht – burgerlijk en juridisch

Als advocaat ben ik verplicht om mij continu bij te scholen op het gebied van het procesrecht. Ondanks dat ik maar zelden hoef te procederen om mijn zaken op te lossen ben ik er meer dan voldoende ervaren in om mijn cliënten ook in juridische procedures uitstekend bij te staan. Ik ben thuis in zowel het burgerlijke procesrecht als het bestuursrechtelijke procesrecht.

 

Neem contact met ons op