Enkele voorbeelden uit mijn praktijk

Afgeschaft vroegpensioen

Problematiek waarvan zowel de werkgever als de werknemer veel last kan hebben komt voort uit de afgeschafte regels rondom vroegpensioen.  

Lees meer ?

Arbeidsongeschiktheid

Als de gezondheid het op enig moment geheel of gedeeltelijk laat afweten betekent dat voor veel mensen dat ook hun arbeidssituatie in gevaar komt. 

Lees meer ?

Ontslagzaken

In arbeidsrelaties kan het om veel redenen fout gaan tussen werkgever en werknemer. Soms heeft dat te maken met niet-persoonlijke factoren, maar veel vaker spelen persoonlijke factoren juist wel een rol. 

Lees meer ?

Ontslag van topfunctionarissen

In het bedrijfsleven gelden voor de statutair directeur andere rechtsregels bij ontslag dan voor andere werknemers. Hoe dat precies werkt leest u hier.

Lees meer ?

Integriteitsvraagstukken

Voor ambtenaren gelden strenge eisen op het gebied van hun integriteit. Deze liggen vast in de Ambtenarenwet 2017. Op welke manier worden zij anders behandeld dan werknemers in het bedrijfsleven?

Lees meer ?

Sociale werkvoorziening

Werknemers op wie de Wet sociale werkvoorziening (WSW) van toepassing is hebben geen riante arbeidsmarktpositie. En toch is het soms onontkoombaar dat ook zij (gedwongen) worden ontslagen.

Lees meer ?