Integriteitsvraagstukken

Voor ambtenaren gelden strenge eisen op het gebied van hun integriteit. Deze liggen vast in de Ambtenarenwet 2017. Ook nu zij (sinds 1 januari 2020) onder de regels van het burgerlijk arbeidsrecht vallen leert de rechtspraak dat de ambtenaar in dit kader door rechters strenger behandeld wordt dan de werknemer in het bedrijfsleven. Daarbij zijn echter veel juridische vraagtekens te plaatsen.

 

Ethische normen

Ook in het bedrijfsleven is een duidelijke ontwikkeling zichtbaar waarbij werkgevers hoge(re) integriteitseisen aan de arbeid van hun werknemers stellen. Vooral bij bedrijven die ‘duurzaamheid’ hoog in het vaandel hebben staan. Alleen targets halen en tot winstmaximalisatie (lees: maximale bonussen) komen wordt vaak niet meer voldoende geacht. Aan het in acht nemen van ethische normen en bedrijfspolicy bij het uitvoeren van de arbeid wordt in toenemende mate belang gehecht.

 

De oplossing: passende uitkomsten zoeken

In zaken die te maken hebben met integriteit is het belangrijk om de problematiek van buitenaf nog eens opnieuw van begin tot eind te reconstrueren. Wat is er gebeurd en hoe is het probleem ontstaan? Ik sta regelmatig ambtenaren, werknemers in het bedrijfsleven en werkgevers bij wanneer zij worstelen met integriteitsvraagstukken. In deze zaken ben ik steeds in staat om tot een evenwichtige benadering van deze lastige problematiek te komen en die te vertalen naar passende uitkomsten.

 

? Ga terug