Ontslag van statutair directeuren en topfunctionarissen

In het bedrijfsleven gelden voor de statutair directeur andere rechtsregels bij ontslag dan voor andere werknemers. De belangrijkste daarvan is dat de statutair directeur geen rechtsvordering kan instellen om zijn baan terug te eisen als het bevoegde orgaan binnen het bedrijf hem ontslagen heeft.

 

Ingewikkelde regels

Bij de overheid gelden voor zogenaamde ‘topfunctionarissen’, zoals de gemeentesecretaris en de raadsgriffier, een secretaris-directeur van een waterschap en leden van de topmanagementgroep bij de rijksoverheid, andere rechtsregels bij ontslag dan voor andere ambtenaren. Hier komen ingewikkelde regels in het kader van ontslagvergoedingen om de hoek kijken. Die komen voort uit de ‘Wet normering topinkomens’.

 

De oplossing: weg vinden in doolhof aan regels

Juist in dit soort ontslagzaken is het belangrijk te worden bijgestaan door een expert. De weg in het doolhof aan regels vinden blijft een uitdaging. Ik sta regelmatig statutair directeuren en topfunctionarissen of hun werkgevers bij in gedwongen ontslagsituaties bij deze functionarissen en weet daardoor voor deze groepen uitstekend waar we het over hebben.

 

◀ Ga terug