Sociale werkvoorziening

Werknemers op wie de Wet sociale werkvoorziening (WSW) van toepassing is hebben geen riante arbeidsmarktpositie. En toch is het soms onontkoombaar dat ook zij (gedwongen) worden ontslagen als hun gedrag het welbevinden van hun collega’s te zeer schaadt. De ontslagen WSW-werknemer raakt in die situatie heel veel kwijt, vooral zijn dagelijkse ritme en sociale contacten op het werk. Een (gedwongen) ontslag van een WSW-werknemer is altijd ontzettend triest.

 

De oplossing: weloverwogen beslissing nemen

In deze zaken is het belangrijk om alle mogelijke oplossingen onder de loep te nemen. De werkgever denkt dan mee over een toekomst na het ontslag. En als het toch mogelijk is om het ontslag te voorkomen dan richten we ons daarop. Ik heb veel ervaring opgedaan als sparringpartner van werkgevers om in deze uiterst lastige ontslagzaken van WSW-werknemers alleen tot gedwongen ontslag te komen als het ook echt niet anders kan en waar onvermijdelijk ben ik dan ook de procesadvocaat.

 

? Ga terug